Đại lễ Phật Đản_ PL 2562 tại Phổ Hiền tự

Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thích Ca Đản Sanh

Đóa Vô Ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương

Thành Ca Tỳ La Vệ gió reo vui trời bừng sáng

Người người hân hoàn loan tin vui

Tất Đạt Đa Thái tử ra đời

 

Ánh sáng Như Lai 
Diệt tham sân si
Sáng soi Đạo Vàng

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.
Kính thưa quý Đồng hương, Phật tử. tại Strasbourg và các tỉnh lân cận bên Đức quốc.
Hai ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2018
Chùa Phổ Hiền tại Strasbourg sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản _ PL 2562 
dưới sự chứng minh của HT Phương Trượng đến từ Hannover/Đức và TTT Nguyên Lộc đến từ Nantes/Pháp cùng Ni Trưởng và quý Ni Phổ Hiền tự
Xin mời quý vị sắp xếp thời gian vân tập về chùa để tịnh tu hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật ( 16 và 17/06/2018)

Trả lời