Video phóng sự chuà Phổ Hiền tại Strasbourg

"Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát.
Chùa tôi trong nắng mai, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A DI ĐÀ PHẬT" 🙏🙏🙏🌷🌷🌷
Con xin đảnh lễ và kính tri ơn Thầy Thích Hạnh Tuệ đã bỏ công để thực hiện giới thiệu chùa Phổ Hiền tại Strasbourg. Kính chúc Thầy luôn pháp thể Khinh An, Tuệ Đăng thường chiếu khai Đạo Vàng đến chúng sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Trả lời