Đại Lễ Vu Lan 15+16.09.2018 – PL. 2562

Dù Phụ Mẫu còn hay khuất xa
Lòng con trẻ vẫn hoài luôn nhớ
Mẹ Cha đã cho ta hơi thở
Sống trên đời mãi thọ công ơn

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH:

Thứ Bảy 15/09/2017 :  THỌ BÁT QUAN TRAI + TỊNH TU

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu
09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới
10 giờ 00 : Pháp thoại
11 giờ 45 : Chấp tác
12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành
13 giờ 00 : Chỉ tịnh
14 giờ 00 : Tụng Kinh
15 giờ 00 : Pháp thoại
17 giờ 00 : Công phu chiều
18 giờ 00 : Dược thực
19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)
22 giờ 00 : Chỉ tịnh


Chủ Nhật 16/09/2017 :  ĐẠI LỄ VU-LAN

06 giờ 00 : Công Phu Khuya
07 giờ 30 : Điểm Tâm
09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới
09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Vu Lan Thắng Hội
11 giờ 00 : Cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện

Đại Lễ Vu-Lan 2560 / Lễ gắn bông hồng 
  (có chương trình riêng do GĐPT phụ trách)                                                                                    
12 giờ 30 : Cúng Dường Trai Tăng
13 giờ 00 : Văn Nghệ Cúng Dường Vu-Lan 
16 giờ 30 : Mông sơn Thí Thực và Hoàn Mãn

(Chương Trình có thể tuỳ nghi thay đổi)

 

Trả lời