Chương Trình Chùa Năm Mậu Tuất – 2018

Theo yêu cầu của quý vị Phật tử gần xa. Chúng tôi xin gởi lại chương trình sinh hoạt chùa năm Mậu Tuất  từ Tháng 01/2018 đến Tháng 02/2019 cho quý vị tiện việc theo dõi.

Nam Mô A Di Đà Phật

Trả lời