Lễ Vía Đức Quán Âm Bồ Tát (ngày 27+28.10.2018)

Quán Âm Bồ tát đấng mẹ hiền
Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên
Ứng thân diệu dụng vô cùng tận
Đại nguyện từ bi rải mọi miền.

 

Nam Mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.​

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Nhân Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/09 Âm Lịch, Chùa Phổ Hiền có tổ chức Thọ Bát Quan Trai và tịnh tu trong hai ngày 27 và 28/10/2018.

Kính mời quý đồng hương Phật tử hoan hỷ quang lâm về chùa Phổ Hiền, tham dự lễ tưởng niệm ân đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Sự tham dự của quý Phật tử là góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và cùng nguyện cầu cho mình và gia đình sống trong an vui hạnh phúc.

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chùa Phổ Hiền trân trọng kính mời

 

Trả lời