Chương trình TRẠI PHỔ HIỀN 15 và CHU NIÊN 25 năm GĐPT (03+04/11/2018)

 

Chương trình huân tu GĐPT Phổ Hiền (Trại Phổ Hiền 15)

                                                 NGÀY 03/11/2018  
     
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ PHỤ TRÁCH
     
09h30 – 09h45 Tập họp và điểm danh D.Đạo -Trúc
09h45 – 10h00 Lễ Phật Quảng Phước
10h00 – 10h20 Chia Đội, Chúng, Đàn 4 chúng trưởng
10h20 – 11h20 PHẬT PHÁP  
  Ba ngành: bài pháp cuả Sư Cô Trụ Trì (30') SC Như Quang
  Thiếu-Thanh (học Phật pháp) Nguyên Đức
   Oanh vũ:   
  Ý nghĩa huy hiệu hoa Sen D. Đạo
  Học bài hát Sen Trắng và cách chào GĐPT Angél, Céline
11h20 – 11h50 Sinh hoạt vòng tròn, học bài hát theo đội  Ba ngành
11h50 – 12h00  Chấp tác: đội hành đường Các em khác kinh 
12h00 -13h00 ĂN TRƯA – chấp tác: đội vệ sinh, rưả chén hành 
     
13h00 – 13h30 nghỉ ngơi tự do Tất cả 
13h30 – 15h00 Tập múa Trúc, Lam
  Tập múa  (oanh vũ) D Đạo, Ng. Đức
15h00 -16h00 Học décoration trái cây D.Đạo- B.Tuyền
16h15 – 17h30 Học thủ công (bricolage) Trúc- Lam
17h30 – 18h00 Chấp tác: Đội hành đường  
  (các em khác ôn bài Sen Trắng, Dây Thân Ái) D Đạo-Ng.Đức
18h15 – 18h45 CƠM CHIỀU ĐPhước và Ban
    trai soạn
18h45 – 19h00 Chấp tác: Đội vệ sinh và rửa chén  
  (các đoàn sinh khác ôn lại 2 bài hát,tập múa)  
19h00 – 19h30 Sinh hoạt tập thể Tất cả 
     
19h40 – 20h30 Ôn Phật pháp, tập hát Tất cả
20h30 – 21h00      Vệ sinh cá nhân  
21h30 CHỈ TỊNH Tất cả

 

 

                                    NGÀY 04/11/2018  
     
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ  PHỤ TRÁCH
07h00 Thức chúng D. Đạo
07h00 – 7h50 Vệ sinh cá nhân  
08h00 – 08h30 Lễ Phật Quảng Phước
08h30 – 09h00 ĂN SÁNG Đồng Phước – Maly 
     
09h00 – 09h30 Làm bài thi về Phật pháp Tất cả
09h30 – 11h30 Thi đố vui tiếng Việt Ng Đức, DĐạo
    Trúc-Lam-Angélique
12h00 – 12h15 Đội hành đường chấp tác Đ.Phước và ban
12h15 – 13h00 ĂN TRƯA trai soạn
13h00 – 13h15 Kinh hành với các Phật tử Tất cả
13h15 – 13h30 Nghỉ ngơi Tất cả
13h30 – 15h00  – Tổng kết Ng Đức
   – Nhận xét D Đạo
   – Huấn từ cuả Sư Cô  SC Trụ Trì
   – Phát biểu (bác gia trưởng, đoàn sinh)  
 

      SINH NHẬT GĐPT LẦN THỨ 25 NĂM         

Quý Chư Tôn Đức, quý phụ huynh và tất cả Đoàn sinh
   TRẠI HOÀN MÃN –  KẾT GIÂY THÂN ÁI  
     

Link photo Trại và Chu Niên lần thứ 24 năm ngoái 2017

https://photos.google.com/…/AF1QipO1uL41rXqNiAOfsYslrCgOPGX…

Trả lời