Chương Trình Chùa cuối năm (tháng 11/2018 – tháng 02/2019)

Kính thưa Quý Phật tử, Đạo hữu gần xa,

 Lịch sinh hoạt và việc thỉnh quý Chư Tôn Đức về thuyết giảng tại chuà Phổ Hiền cuối năm từ tháng 11/2018 đến tháng 02/2019 có chút thay đổi. Chúng tôi trân trọng thông báo để quý vị biết mà sắp xếp thời gian cá nhân để vân tập về chùa tu học. Xin quý vị hoan hỷ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

 

    CHƯƠNG TRÌNH CHÙA NĂM 2019  
    (Từ Tháng 11/2018 – Tháng 02/2019)  
       
       
       
THÁNG NGÀY CHƯƠNG TRÌNH CHƯ TÔN ĐỨC 
11 24+25 Rằm Tháng 10 (Lễ Hạ Nguyên), Thọ Bát Quan Trai, (Khách Tăng)  
12 15+16 Lễ Viá Phật Di Đà, Thọ Bát Quan Trai-Pháp Hội Niệm Phật TTT Nguyên Hùng
       
01/2019 05+06 Thọ Bát Quan Trai TTT ĐồngThành 
  19+20 Lễ Viá Phật Thích Ca Thành Đạo-Tu Bát Quan Trai, HTT Trí Minh
02/2019 04+05 Nhằm 30+Mùng một tết Âm Lịch, sẽ có chương trình riêng sau  
  09 Thứ bảy, mùng 05 Tết, Văn Nghệ Mừng Xuân Năm Kỷ Hợi 2019 tại Hội Trường  
       

Trả lời