Lễ Vía Đức Quán Thế Âm (16+17/03/2019) TTT. Hoằng Khai/Na Uy

Trót sinh thân hạc dã
Gõ nhịp đời trầm kha
Rã đời đôi cánh mỏi
Trượt chân giữa ta bà
Mai một đời lận đận
Kiếp hạc biết về đầu…

Nhành dương che bóng rủ
MẸ là nơi tựa đầu
Lắng lòng theo nhịp thở
Nghe tâm bình thân an
Mỗi khi sa bể khổ
Mong một tình yêu thương
Xin bàn tay che chở 
Me hiển linh vô lường…

          

                         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

        Kính thư quý Phật tử, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát với lòng từ bi hỷ xả vô lượng, đã từng cứu vớt biết bao nhiêu chúng sanh đau khổ trong ba cõi, sáu đường. Ngài thường ứng thân, tùy duyên hóa độ, giải khổ, cứu nạn cho tất cả những ai có tâm niệm tưởng đến Ngài. 
         Để tỏ lòng tôn kính và tạ ơn trong muôn một, nhân ngày lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chùa Phổ Hiền tổ chức hai ngày tịnh tu Thọ Bát Quan Trai từ Thứ Bảy 16/03 và Chủ Nhật 17/03 dưới sự chứng minh và thuyết giảng của TTT. Hoằng Khai trụ Trì chùa Khuông Việt – Na Uy cùng Quý Ni bổn tự.

Chương trình tu bát quan trai:

Thứ Bảy 16.03.2019:  

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu
09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới 
10 giờ 00 : Pháp thoại
11 giờ 45 : Chấp tác
12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành
13 giờ 00 : Chỉ tịnh
14 giờ 00 : Tụng Kinh
15 giờ 00 : Pháp thoại
17 giờ 00 : Công phu chiều
18 giờ 00 : Dược thực
19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)
22 giờ 00 : Chỉ tịnh

Chủ nhật 17.03.2019 : 
06 giờ 00 : Công Phu Khuya
07 giờ 30 : Điểm Tâm
09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới
09 giờ 30 : Thời Pháp của TTT. Hoằng Khai
11 giờ 00 : Cầu an+Cúng Ngọ và Cúng Chư Tiên Linh
12 giờ 00 : Thọ trai và hoàn mãn

(chương trình có thể tùy nghi thay đổi)


        Trân trọng kính mời quý Phật tử, quý đồng hương  hoan hỷ quang lâm về chùa Phổ Hiền tham dự lễ tưởng niệm ân đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sự có mặt của quý vị là góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
       

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

T.K. Thích Nữ Như Quang

 

 

Trả lời