Kỷ Niệm Lễ Phật Đản Chùa Phổ Hiền

         

 

         Chỉ còn năm ngày nữa thôi là Rằm tháng Tư (26.05.2021) kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Đản Sanh. Năm nay cũng y như năm ngoái lệnh hạn chế tập họp vẫn còn hiệu lệnh nên Phật tử đến chùa lễ Phật trong sự chú ý và giữ gìn khoảng cách. DĐ xin gởi youtube này để chúng ta nhớ lại những ngày thật rộn ràng, hạnh phúc chào đón đại lễ Phật Đản của chùa mình cách đây 3 năm.

Xin cầu nguyện cho dịch bệnh chóng qua tất cả muôn loài đều được bình an . Nguyện tất cả thế gian đều trở thành Cực lạc.

– Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Xin nguyện Từ bi thường gia hộ.

– Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Xin nguyện Tam bảo thường gia hộ

– Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Xin nguyện chư Hộ pháp thường ủng hộ.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Thích ca Mâu Ni Phật 🙏🌷🙏🌼🙏🌻🙏🌺🙏🌸

Trả lời