Một Ngày Hạnh Phúc

 

Một Ngày Hạnh Phúc

Một ngày_ Ôi chao thật là hạnh phúc!
Được gặp các em và quý phụ huynh
Đã năm rưỡi chỉ thấy nhau qua hình
Ở trên Zoom nên không nhìn rõ mặt

Hôm nay cùng nhau về chùa lễ Phật
Nghe âm thanh tiếng nói của các em
Lòng ta cảm thấy dường như lã mềm
Hồn liêu xiêu khác nào say men rượu

Gia Đình Phật Tử đậm tình thân hữu
Cùng nhau tri tân ôn cựu vui sao
Miệng cười thật tươi rộn rã lời chào
Trên nét mặt hiện bao niềm thương mến

Dưới đài sen cùng các em cầu nguyện
Xin mong dịch Covid biến tan mau
Cho nhân loại thế giới vơi khổ sầu
Không còn sống cảnh cách ly phân tán

_o0o_

Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm ra tay độ
Cứu chúng sinh rời bể khổ
Bình an nơi cõi trầm luân

Strasbourg 14.06.2021 
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp 

Trả lời