Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát ( 11+12/03/2023

Nhân ngày Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Chùa Phổ-Hiền Strasbourg Pháp Quốc có tổ chức Thọ Bát Quan Trai một ngày một đêm ( thứ bảy ngày 11 và chủ nhật ngày 12/03/2023). Bắt đầu từ sáng thứ bảy lúc 10 giờ. Dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Hạnh Hòa đến từ Đức Quốc và Ni Sư trú trì, như trong chương trình hàng năm của Chùa. Nay thông báo và kính mời đến quý Phật tử. Chùa Phổ-Hiền 311 Route de la Wantzenau – 67000 Strasbourg – France.

Kính chúc quý Đạo hữu Phật tử thân tâm luôn thường lạc.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Trả lời