Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ viếng chùa Phổ Hiền

Nam mô A Di Đà Phật
Quý Phật tử, Đạo hữu thân mến,
Nhân chuyến Hoằng Pháp tại Âu Châu, Đại Đức Thích Tánh Tuệ, từ Hoa Kỳ, sẽ ghé thăm ngôi Tam Bảo Chùa Phổ-Hiền từ ngày 08/ 05 đến 12/ 05/2023. Ngài sẽ có thời Pháp Thoại đầu tiên để gieo duyên lúc 15 giờ.
Chùa Phổ-Hiền trân trọng thông báo và kính mời.

Trả lời