Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (28+29/10/2023)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Chúng tôi xin gởi đến quý Phật tử cùng quý đồng hương chương trình Thọ Bát Quan Trai và tịnh tu, nhân mùa lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Hoằng Khai đến từ Na Uy và Chư Ni Chùa Phổ-Hiền.
Chùa Phổ-Hiền xin trân trọng thông báo và kính mời.

Trả lời