Lược thuật: Một Ngày Tu Bát Quan Trai

Hôm nay là ngày đầu tiên nước Pháp và châu Âu chính thức đổi giờ để bước vào mùa Thu. Cũng vào buổi sáng này lúc 6h sáng khi trời còn tối đen, vạn vật còn đương yên tĩnh và thân tâm chúng ta rất bình lặng dường như Phật và ta tương ứng với nhau. Đó là thời điểm nhiếp tâm công phu khuya tốt nhất cho những Phật tử đến tịnh tu thọ Bát Quan Trai giới dưới sự chủ trì của HTT Hoằng Khai cùng quý Ni bổn tự nhân lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Phật tử chúng con được HT thuyết giảng và giải thích tường tận về công năng tu tập, lòng từ bi thương chúng sinh và hạnh nguyện cứu độ vô cùng to lớn không thể nghĩ bàn của Bồ Tát .

Phật tử chúng con rất hỷ lạc sau hai ngày tu tập. Vô cùng cảm niệm ân dày của HT. Kính chúc HT trở về trú xứ thượng lộ bình an, Pháp thể luôn an thường, chúng sanh dị độ.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🌷🙏

DĐ xin chia sẻ vài hình ảnh và link album. Mời quý Phật tử mở xem nhé. Kính chúc vô lượng cát tường 🙏🌹🙏🌻🙏

Link album:

https://photos.google.com/share/AF1QipMZaY9fAaTg3-JSXPpxnkTVO7-jtf5Wa8oei44c2ee1YXNlqMjQ-xsJMTS3HbPt3w?key=MVpKa2NVbGtYQTNwbDR1QnR1UXY5SlplM0JDbldB

Trả lời