Năm Bính Thân 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT  2016 NĂM BÍNH-THÂN

CHÙA PHỔ HIỀN STRASBOURG

 

Tháng

Ngày

Chương Trình

Chư Tôn Đức về hướng dẫn

01 /

2016

16+17

 

Viá Phật Thích Ca Thành Đạo-Tu Bát Quan Trai

 

TT Thích

Minh Định

 

02 /

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

(Thứ bảy)

 07

(ChủNhật)

 

08

(Thứ hai)

 

 

13

(Thứ bảy)

28 Tết AL: 10giờ khai kinh BM Pháp Hoa+Cúng ngọ+Chư Tiên Linh+Buổi cơm Tất Niên

29 Tết AL : 9giờ Khai Kinh Pháp Hoa, 10giờ Sám hối / Tụng giới/Cúng Ngọ/Chư Tiên Linh, 13h Tụng Kinh Pháp Hoa-Pháp Đàm-Họp mặt cuối năm -Đón Giao Thừa – Phát Lộc

Mùng 01 Tết : 6giờ : Công Phu Khuya – 10giờ : Khai Kinh Di Lặc ; Hái Lộc Đầu Năm ; 12giờ : Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh ; 16giờ khai kinh Dược Sư và cúng đèn suốt tháng giêng/Hoàn Kinh

 

Thứ bảy lúc 18giờ30, Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Bính Thân, tại Hội Trường Centre Culturelle de Neudorf.

 

 

Đón Giao Thừa

 

 

 

 

Văn Nghệ Mừng Xuân

02

20+ 21

Rằm Tháng Giêng-Tu Bát Quan Trai

TT Thích

Minh Định

03

26 + 27

Viá Đức Bồ-tát Phổ Hiền và Quán Thế Âm-Tu Bát Quan Trai

 

04

 

05

30+01/05

 

20+21+22

Khoá tu Phật thất-Niệm Phật – Tu cho sức khoẻ

 

Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

TT Tâm Thành

 

06

04+05

 

Lễ Phật Đản PL 2560 tại Chùa Phổ Hiền

 

Hoà Thượng

Phương Trượng

07

23+24

25.7- 03.8

 

Thọ Bát Quan Trai

Khoá Học Phật Pháp Châu Âu sẽ thông báo sau

 

TTT Đông Văn

08

19+20+21

Vu Lan tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

 

09

03+04

17

18

Vu Lan tại Chùa Phổ Hiền-Tu Bát Quan Trai

Rằm Tháng 8, Trung Thu chiều Thứ bảy lúc 15 giờ tại Chùa

Chủ nhật, huân tu tại Chùa

TTT Thông Trí

10

22+23

Viá Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Tu Bát Quan Trai

 

11

12+13

Lễ Hạ Nguyên, Thọ Bát Quan Trai, Huân Tu

 

HT Thích

Kiến Tánh

12

17+18

 

Lễ Viá Phật Di Đà, Thọ Bát Quan Trai, Huân tu

 

ĐĐT Pháp Trú

01/2017

 

 

 

 

07+08

 

 

 

27+28

 

 

Lễ Viá Phật Thích Ca Thành Đạo-Tu Bát Quan Trai, Huân Tu

 

 

Nhằm  (30+mùng01) Tết Âm Lịch, sẽ có chương trình riêng sau

Thứ bảy, Văn Nghệ Mừng Xuân Năm Đinh Dậu 2017 tại Hội Trường

 

 

 

* Hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật Chùa có buổi tịnh tu từ 9 giờ đến 12 giờ. Cứ hai tuần một lần thì có lạy Hồng Danh Sám Hối và tụng Giới (Ngũ Giới buổi sáng và Bồ tát Giới vào buổi chiều)

* Những vị nào đổi điạ chỉ cũng nên cho Chùa biết để nhận thư cũng như tin tức sinh hoạt của Chùa

* Xin quý vị nên dán bản chương trình này trên tường để tiện bề theo dõi.

* Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau, cũng như dán tin tức tại các tiệm Á Đông

 

Năm Ất Mùi 2015

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT  2015 NĂM ẤT MÙI

 

Tháng

Ngày

Chương Trình

Chư Tôn Đức về hướng dẫn

01

2015

10+11

20

Viá Phật A Di Đà-Tu Bát Quan Trai

Lễ đặt viên đá đầu tiên có Chư Tăng và Ông Tỉnh Trưởng cùng chính quyền điạ phương (sẽ thông báo chi tiết sau)

HT Thích

Trí-Minh

02

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

(Thứ tư)

 

19

(Thứ năm)

20

(Thứ sáu)

 

21

(Thứ bảy)

 

30 Tết AL: Khai BM Pháp Hoa lúc 10 giờ, Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh, 19h Sám Hối – Tụng Giới-Pháp Đàm-Họp mặt cuối năm -Đón Giao Thừa – Phát Lộc

Mùng 01 Tết : 6 giờ : Công Phu Khuya – 9 giờ : Khai Kinh Di Lặc ; Hái Lộc Đầu Năm ; 12 giờ : Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh

Mùng 02 Tết :6 giờ Công Phu Khuya- 9 giờ Khai Kinh Pháp Hoa+cúng ngọ+Cúng Chư Tiên Linh+Hoàn Kinh

 

Khai Kinh Dược Sư, Cúng đèn Dược Sư suốt tháng giêng

Thứ bảy lúc 18giờ30, Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Ất Mùi tại Hội Trường Centre Culturelle de Neudorf.

Đón Giao Thừa

 

 

 

 

 

 

 

Văn Nghệ Mừng Xuân

 

03

14+ 15

Rằm Tháng Giêng-Tu Bát Quan Trai

ĐĐ Thích Nguyên Hùng

04

11 + 12

Viá Đức Bồ-tát Phổ Hiền và Quán Thế Âm-Tu Bát Quan Trai

 

05

01+02+03

16+17

 

29+30+31

Khoá tu Phật thất-Niệm Phật – Tu cho sức khoẻ

Lễ Phật Đản PL 2559 tại Chùa Phổ Hiền-Strasbourg

Hoà Thượng Phương Trượng+TTT Thị Quả+TTT Đồng Văn

Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

TT Tâm Thành

HT Phương Trượng

06

06+07

27+28

Fête du Bouddha tại Orangerie-Strasbourg

Viá Đức Quán Thế Âm-Thọ Bát Quan Trai

 

07

18+19

20+30

Thọ Bát Quan Trai

Khoá Học Phật Pháp Châu Âu

 

08

13+14+15+16

28+29+30

Lễ Hiệp Kỵ+Đại Giới Đàn+Khánh Thành Chùa Khánh Anh+Đại Tường Cố Hoà Thượng Chùa Khánh Anh

Vu Lan tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

 

 

09

05+06

12+13

26

27

Khoá tu ở Bad Kreuznach-Đức Quốc

Vu Lan tại Chùa Phổ Hiền-Tu Bát Quan Trai

Rằm Tháng 8, Trung Thu chiều Thứ bảy lúc 15 giờ tại Chùa

Chủ nhật, huân tu tại Chùa

 

TTT Thông Trí

10

03+04

24+25

Khoá tu ở Mannheim-Đức Quốc

Viá Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Tu Bát Quan Trai

 

ĐĐ

T.Nguyên Hùng

11

14+15

Lễ Hạ Nguyên, Thọ Bát Quan Trai, Huân Tu

HTT Kiến Tánh

12

12+13

Lễ Viá Phật Di Đà, Thọ Bát Quan Trai, Huân tu

HT T Trí Minh

01/2016

02/2016

16+17

6+7

13

 

Lễ Viá Phật Thích Ca Thành Đạo-Tu Bát Quan Trai, Huân Tu

Nhằm 28+29 tết Âm Lịch, sẽ có chương trình riêng sau

Thứ bảy, mùng 06 Tết, Văn Nghệ Mừng Xuân Năm Bính Thân 2016 tại Hội Trường

 

 

 

* Hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật Chùa có buổi tịnh tu Phật Thất từ 9 giờ đến 12 giờ. Cứ hai tuần một lần thì có lạy Hồng Danh Sám Hối và tụng Giới (Ngũ Giới buổi sáng và Bồ tát Giới vào buổi chiều)

* Những vị nào đổi điạ chỉ cũng nên cho Chùa biết để nhận thư cũng như tin tức sinh hoạt của Chùa

* Xin quý vị nên dán bản chương trình này trên tường để tiện bề theo dõi.

* Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau, cũng như dán tin tức tại các tiệm Á Đông

* Trang nhà Chùa Phổ-Hiền ;  www.chua.phohien.fr

Các ngày viá

NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT VÀ  CÁC ĐỨC BỒ TÁT

Tính theo ngày Âm lịch

Tháng Giêng:

 • Ngày 01 – Ngày Đức Phật Di Lặc đản sanh, theo Bắc tông.

 • Ngày 15 – Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo, kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch

Tháng Hai:

 • Ngày 08 – Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia, theo Bắc tông.  Vía tôn giả A-nan-đa , theo Bắc tông.

 • Ngày 15 – Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, theo Bắc tông.

 • Ngày 19 – Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

 • Ngày 20 – Vía Đức Bồ Tát Phổ Hiền, theo Bắc tông.

Tháng Ba:

 • Ngày 16 – Vía Đức Bồ Tát Chuẩn-đề, theo Bắc tông.

Tháng Tư:

 • Ngày 04 – Vía Đức Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi.

 • Ngày 08 – Phật Đản theo Bắc tông.

 • Ngày 15 – Theo Nam Tông, đây là ngày Đại Lễ Tam Hợp hay còn gọi là ngày Phật Bảo, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni:  Đản sanh, thành đạo và viên tịch.  Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm Đức Phật giáng sanh.

Tháng Năm:

 • (Không có ngày vía)

Tháng Sáu:

 • Ngày 15 – Theo Nam Tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam Tông.

 • Ngày 19 – Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

Tháng Bẩy:

 • Ngày 13 – Vía Đức Bồ Tát Đại Thế Chí.

 • Ngày 15 – Đại lễ Vu Lan hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.

 • Ngày 30Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương.

Tháng Tám:

 • (Không có ngày vía)

Tháng Chín:

 • Ngày 19 – Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, theo Bắc tông.

 • Ngày 30 – Vía Đức Phật Dược Sư.

Tháng Mười:

 • (Không có ngày vía)

Tháng Mười Một:

 • Ngày 17 – Vía Đức Phật A Di Đà, theo Bắc tông.

Tháng Chạp:

 • Ngày 08 – Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, dưới cội Bồ-đề, theo Bắc tông.

Năm Giáp Ngọ 2014

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT  2014 – NĂM GIÁP NGỌ

CHÙA PHỔ HIỀN STRASBOURG

 

Tháng

Ngày

Chương Trình

Chư Tôn Đức về hướng dẫn

01

2014

 

04+05

19

 

Viá Phật Thích Ca Thành Đạo (08/12 Al.), Niệm Phật Kinh hành

Chủ nhật, lúc 14h, họp BCH, chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán và bổ khuyết cho Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ 08/02/2014

 

 

 

 

 

______

02

2014

 

 

 

 

30

(Thứ năm)

 

31

(Thứ sáu)

________

01+02

 

08

Thứ bảy

 

 

15+16

30 Tết AL: Khai BM Pháp Hoa lúc 10 giờ, Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh, 19h Sám Hối – Tụng Giới-Pháp Đàm-Họp mặt cuối năm -Đón Giao Thừa – Phát Lộc

Mùng 01 Tết : 6 giờ : Công Phu Khuya – 9 giờ : Khai Kinh Di Lặc ; Hái Lộc Đầu Năm ; 12 giờ : Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh

____________________________________________________

Thứ bảy,Chủ nhật mùng 02+03 Tết :6 giờ Công Phu Khuya- 9 giờ Khai Kinh Pháp Hoa+cúng ngọ+Cúng Chư Tiên Linh+Hoàn Kinh

Thứ bảy lúc 18giờ30, Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ, tại Hội Trường Centre Culturelle de Neudorf.

Khai Kinh Dược Sư, Cúng dường đèn Dược Sư suốt tháng giêng từ ngày 03 dến ngày 28 tháng 02/2014 lúc 09giờ sáng

Thọ Bát Quan Trai, Cầu An Giải Hạn, Rằm tháng Giêng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

15+ 16

Lễ Viá Phật Xuất Gia- Thọ Bát Quan Trai

 

04

12 + 13

 

Viá Đức Bồ-tát Phổ Hiền và Quán Thế Âm-Tu Bát Quan Trai

TT Thích

Đồng Văn

05

10+11

16+17+18

Viá Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát-Tu Bát Quan Trai-Niệm Phật

Phật Đản tại Chùa Viên Giác-Hannover

 

06

07+08

14+15

Fête du Bouddha tại Orangerie-Strasbourg

Phật Đản PL 2558 tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg

 

HT PT Chùa Viên Giác

07

01 + 11

12+13

Khoá Học Phật Pháp Châu Âu tại Thụy Sĩ từ 01 đến 11/07/2014

Viá Đức Quán Thế Âm, Tu Bát Quan Trai-Niệm Phật

 

08

08+09+10

16+17

Vu Lan tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

Vu Lan tại Chùa Phổ Hiền-Huân tu-Thọ Bát Quan Trai

 

TT T Thông Trí

09

06+07

 

13+14

Rằm Tháng 8, Trung Thu chiều Thứ bảy lúc 15 giờ tại Chùa

Chủ nhật, huân tu tại Chùa

Tu Bát Quan Trai, nhân chuyến hoằng Pháp tại Châu Âu

sẽ cung thỉnh Chư Tôn Đức

TTT Trí Dũng

10

04+05

11+12

Khoá tu ở Mannheim-Đức Quốc

Viá Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Tu Bát Quan Trai

 

ĐĐ

T.Nguyên Hùng

11

08+09

Lễ Cúng Rằm, Thọ Bát Quan Trai, Huân Tu

HTT Kiến Tánh

12

06+07

Lễ Hạ Nguyên, Thọ Bát Quan Trai, Huân tu

HT T Trí Minh

01/2015

02/2015

10+11

18+19

 

21

Lễ Viá Phật A Di Đà-Tu Bát Quan Trai, Huân Tu

Thứ Tư, ngày 18/02 Đêm Giao Thừa

Thứ Năm, Mùng một Tết Nguyên Đán-Xuân Ất Mùi

Thứ bảy, mùng 03 Tết, Văn Nghệ Mừng Xuân Năm Ất Mùi 2015 tại Hội Trường

 

 

 

* Hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật Chùa có buổi tịnh tu Phật Thất từ 9 giờ đến 12 giờ. Cứ hai tuần một lần thì có lạy Hồng Danh Sám Hối và tụng Giới (Ngũ Giới buổi sáng và Bồ tát Giới vào buổi chiều)

* Những vị nào đổi điạ chỉ cũng nên cho Chùa biết để nhận thư cũng như tin tức sinh hoạt của Chùa

* Xin quý vị nên dán bản chương trình này trên tường để tiện bề theo dõi.

* Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau, cũng như dán tin tức tại các tiệm Á Đông