Chương trình CHÙA NĂM KỶ HỢI 2019 và ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020

CHƯƠNG TRÌNH CHÙA NĂM KỶ HỢI 2019 – ĐẦU CANH TÝ 2020

 

THÁNG NGÀY CHƯƠNG TRÌNH CHƯ TÔN ĐỨC
1 19+20 Lễ Viá Phật Thích Ca Thành Đạo – Tu Bát Quan Trai HTT Trí Minh
      đến từ Na Uy
2 03 (Chủ Nhật) 29 Tết AL: 09giờ30 : Khai BM Pháp Hoa / Rước Ông Bà Cúng Tất Niên / Cúng Ngọ  CTĐ- BCH và 
  04 (Thứ Hai) 30 Tết : 10giờ30 Tụng BM Pháp Hoa / 18giờ: Sám Hối-Tụng Giới- Quý Ni – BCH –
    Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh trí tự / 14 giờ : Trà đàm cuối năm PT Phổ Hiền
    Pháp Đàm-Họp mặt cuối năm – Phát Lộc – Sư Bà Chúc Tết  
  05 (Thứ Ba) Mùng Một Tết : Tụng BM Pháp Hoa – Phát Lộc  
    Khai Kinh Dược Sư, Cúng đèn Dược Sư suốt tháng giêng  
  09 (Thứ Bảy) Lúc 18giờ30, Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi  
    tại Hội Trường Centre Culturelle de Neudorf  
  16 + 17 Rằm Tháng Giêng – Tu Bát Quan Trai ĐĐT Viên Giác
3 16 + 17 Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm –Tu Bát Quan Trai TTT Hoằng Khai
4 27 + 28 Lễ Viá Đức Bồ-tát Phổ Hiền –Tu Bát Quan Trai  ĐĐT Tâm Thành
5 11(Thứ bảy) Ban XH, gây quỹ Thiện Nguyện 02 (sẽ thông báo sau)  
  18 + 19 Lễ Vía Phật Thích Ca – Tu Bát Quan Trai ĐĐT Minh Định
  17 + 18 + 19 Lễ Phật Đản Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc  
6 14 + 15 + 16 Lễ Phật Đản Chùa Phổ Hiền – Tịnh Tu từ thứ Sáu (HT Ph. Trượng  HT Ph. Trượng 
    và chư tôn đức phái đoàn hoằng Pháp Mỹ Âu) và CTĐ Mỹ-Âu 
  15 (Thứ bảy) Fête du Bouddha tại Orangerie-Strasbourg  
       
7 06 + 07 Lễ Vía Quán Âm Bồ Tát – Tu Bát Quan Trai TTT Tâm Huệ
  Từ 22 đến 31 Khoá Học Phật Pháp Châu Âu tại Bỉ-Quốc lần thứ 31  
8 16 + 17 + 18 Lễ Vu Lan tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc  
  31/08 + 01/09 Lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Hiền – Tu Bát Quan Trai TTT Thông Trí
9 14 Thứ Bảy TẾT TRUNG THU từ 15h đến 21h Quý Tăng Thân 
  15 Chủ Nhật Lễ Chúc Thọ (dành cho Ba Mẹ Phật-tử trên 70 tuổi)  
10 26 + 27 Lễ Vía Đức Quán Thế Âm – Tu Bát Quan Trai ĐĐT Hạnh Giới
11 16 + 17 Rằm Tháng 10 – Lễ Hạ Nguyên– Tu Bát Quan Trai ĐĐT Hạnh Tấn
12       14 + 15 Lễ Viá Phật Di Đà – Tu Bát Quan Trai HTT Trí Minh
01-2020 24 + 25 + 26 30 + Mùng 01+ 02 Tết Âm Lịch, sẽ có chương trình riêng   
02-2020 8 Thứ Bảy, mùng 08 Tết, VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN NĂM CANH TÝ  
     tại Hội Trường Centre Culturel de Neudorf (sẽ thông báo sau)  
       

Năm Bính Thân 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT  2016 NĂM BÍNH-THÂN

CHÙA PHỔ HIỀN STRASBOURG

 

Tháng

Ngày

Chương Trình

Chư Tôn Đức về hướng dẫn

01 /

2016

16+17

 

Viá Phật Thích Ca Thành Đạo-Tu Bát Quan Trai

 

TT Thích

Minh Định

 

02 /

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

(Thứ bảy)

 07

(ChủNhật)

 

08

(Thứ hai)

 

 

13

(Thứ bảy)

28 Tết AL: 10giờ khai kinh BM Pháp Hoa+Cúng ngọ+Chư Tiên Linh+Buổi cơm Tất Niên

29 Tết AL : 9giờ Khai Kinh Pháp Hoa, 10giờ Sám hối / Tụng giới/Cúng Ngọ/Chư Tiên Linh, 13h Tụng Kinh Pháp Hoa-Pháp Đàm-Họp mặt cuối năm -Đón Giao Thừa – Phát Lộc

Mùng 01 Tết : 6giờ : Công Phu Khuya – 10giờ : Khai Kinh Di Lặc ; Hái Lộc Đầu Năm ; 12giờ : Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh ; 16giờ khai kinh Dược Sư và cúng đèn suốt tháng giêng/Hoàn Kinh

 

Thứ bảy lúc 18giờ30, Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Bính Thân, tại Hội Trường Centre Culturelle de Neudorf.

 

 

Đón Giao Thừa

 

 

 

 

Văn Nghệ Mừng Xuân

02

20+ 21

Rằm Tháng Giêng-Tu Bát Quan Trai

TT Thích

Minh Định

03

26 + 27

Viá Đức Bồ-tát Phổ Hiền và Quán Thế Âm-Tu Bát Quan Trai

 

04

 

05

30+01/05

 

20+21+22

Khoá tu Phật thất-Niệm Phật – Tu cho sức khoẻ

 

Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

TT Tâm Thành

 

06

04+05

 

Lễ Phật Đản PL 2560 tại Chùa Phổ Hiền

 

Hoà Thượng

Phương Trượng

07

23+24

25.7- 03.8

 

Thọ Bát Quan Trai

Khoá Học Phật Pháp Châu Âu sẽ thông báo sau

 

TTT Đông Văn

08

19+20+21

Vu Lan tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

 

09

03+04

17

18

Vu Lan tại Chùa Phổ Hiền-Tu Bát Quan Trai

Rằm Tháng 8, Trung Thu chiều Thứ bảy lúc 15 giờ tại Chùa

Chủ nhật, huân tu tại Chùa

TTT Thông Trí

10

22+23

Viá Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Tu Bát Quan Trai

 

11

12+13

Lễ Hạ Nguyên, Thọ Bát Quan Trai, Huân Tu

 

HT Thích

Kiến Tánh

12

17+18

 

Lễ Viá Phật Di Đà, Thọ Bát Quan Trai, Huân tu

 

ĐĐT Pháp Trú

01/2017

 

 

 

 

07+08

 

 

 

27+28

 

 

Lễ Viá Phật Thích Ca Thành Đạo-Tu Bát Quan Trai, Huân Tu

 

 

Nhằm  (30+mùng01) Tết Âm Lịch, sẽ có chương trình riêng sau

Thứ bảy, Văn Nghệ Mừng Xuân Năm Đinh Dậu 2017 tại Hội Trường

 

 

 

* Hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật Chùa có buổi tịnh tu từ 9 giờ đến 12 giờ. Cứ hai tuần một lần thì có lạy Hồng Danh Sám Hối và tụng Giới (Ngũ Giới buổi sáng và Bồ tát Giới vào buổi chiều)

* Những vị nào đổi điạ chỉ cũng nên cho Chùa biết để nhận thư cũng như tin tức sinh hoạt của Chùa

* Xin quý vị nên dán bản chương trình này trên tường để tiện bề theo dõi.

* Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau, cũng như dán tin tức tại các tiệm Á Đông

 

Năm Ất Mùi 2015

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT  2015 NĂM ẤT MÙI

 

Tháng

Ngày

Chương Trình

Chư Tôn Đức về hướng dẫn

01

2015

10+11

20

Viá Phật A Di Đà-Tu Bát Quan Trai

Lễ đặt viên đá đầu tiên có Chư Tăng và Ông Tỉnh Trưởng cùng chính quyền điạ phương (sẽ thông báo chi tiết sau)

HT Thích

Trí-Minh

02

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

(Thứ tư)

 

19

(Thứ năm)

20

(Thứ sáu)

 

21

(Thứ bảy)

 

30 Tết AL: Khai BM Pháp Hoa lúc 10 giờ, Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh, 19h Sám Hối – Tụng Giới-Pháp Đàm-Họp mặt cuối năm -Đón Giao Thừa – Phát Lộc

Mùng 01 Tết : 6 giờ : Công Phu Khuya – 9 giờ : Khai Kinh Di Lặc ; Hái Lộc Đầu Năm ; 12 giờ : Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh

Mùng 02 Tết :6 giờ Công Phu Khuya- 9 giờ Khai Kinh Pháp Hoa+cúng ngọ+Cúng Chư Tiên Linh+Hoàn Kinh

 

Khai Kinh Dược Sư, Cúng đèn Dược Sư suốt tháng giêng

Thứ bảy lúc 18giờ30, Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Ất Mùi tại Hội Trường Centre Culturelle de Neudorf.

Đón Giao Thừa

 

 

 

 

 

 

 

Văn Nghệ Mừng Xuân

 

03

14+ 15

Rằm Tháng Giêng-Tu Bát Quan Trai

ĐĐ Thích Nguyên Hùng

04

11 + 12

Viá Đức Bồ-tát Phổ Hiền và Quán Thế Âm-Tu Bát Quan Trai

 

05

01+02+03

16+17

 

29+30+31

Khoá tu Phật thất-Niệm Phật – Tu cho sức khoẻ

Lễ Phật Đản PL 2559 tại Chùa Phổ Hiền-Strasbourg

Hoà Thượng Phương Trượng+TTT Thị Quả+TTT Đồng Văn

Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

TT Tâm Thành

HT Phương Trượng

06

06+07

27+28

Fête du Bouddha tại Orangerie-Strasbourg

Viá Đức Quán Thế Âm-Thọ Bát Quan Trai

 

07

18+19

20+30

Thọ Bát Quan Trai

Khoá Học Phật Pháp Châu Âu

 

08

13+14+15+16

28+29+30

Lễ Hiệp Kỵ+Đại Giới Đàn+Khánh Thành Chùa Khánh Anh+Đại Tường Cố Hoà Thượng Chùa Khánh Anh

Vu Lan tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

 

 

09

05+06

12+13

26

27

Khoá tu ở Bad Kreuznach-Đức Quốc

Vu Lan tại Chùa Phổ Hiền-Tu Bát Quan Trai

Rằm Tháng 8, Trung Thu chiều Thứ bảy lúc 15 giờ tại Chùa

Chủ nhật, huân tu tại Chùa

 

TTT Thông Trí

10

03+04

24+25

Khoá tu ở Mannheim-Đức Quốc

Viá Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Tu Bát Quan Trai

 

ĐĐ

T.Nguyên Hùng

11

14+15

Lễ Hạ Nguyên, Thọ Bát Quan Trai, Huân Tu

HTT Kiến Tánh

12

12+13

Lễ Viá Phật Di Đà, Thọ Bát Quan Trai, Huân tu

HT T Trí Minh

01/2016

02/2016

16+17

6+7

13

 

Lễ Viá Phật Thích Ca Thành Đạo-Tu Bát Quan Trai, Huân Tu

Nhằm 28+29 tết Âm Lịch, sẽ có chương trình riêng sau

Thứ bảy, mùng 06 Tết, Văn Nghệ Mừng Xuân Năm Bính Thân 2016 tại Hội Trường

 

 

 

* Hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật Chùa có buổi tịnh tu Phật Thất từ 9 giờ đến 12 giờ. Cứ hai tuần một lần thì có lạy Hồng Danh Sám Hối và tụng Giới (Ngũ Giới buổi sáng và Bồ tát Giới vào buổi chiều)

* Những vị nào đổi điạ chỉ cũng nên cho Chùa biết để nhận thư cũng như tin tức sinh hoạt của Chùa

* Xin quý vị nên dán bản chương trình này trên tường để tiện bề theo dõi.

* Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau, cũng như dán tin tức tại các tiệm Á Đông

* Trang nhà Chùa Phổ-Hiền ;  www.chua.phohien.fr